Skip to main content

Project Ocean Hope

Sebuah organisasi yang meningkatkan pengetahuan lautan dalam kalangan rakyat Malaysia serta melindungi dan memulihara biodiversiti…
cheey2003
December 28, 2021

Nature Diaries

Platform kewartawanan digital yang memfokus kepada pendidikan dan interaksi besama orang ramai mengenai isu alam…
cheey2003
December 28, 2021

Kuching Beach Cleaners

Sebuah organisasi yang memperjuangkan pemuliharaan lautan melalui pelbagai aktiviti pembersihan pantai dan acara pendidikan.
cheey2003
December 28, 2021

Green Semporna

Sebuah NGO yang menggabungkan penyelidikan dan pemerkasaan belia dan komuniti tempatan untuk meneroka pemuliharaan marin…
cheey2003
December 28, 2021

GreenSmiths

GreenSmiths mangajak para belia berumur 7 hingga 24 tahun untuk melengkapkan dan memperkasakan mereka dengan…
cheey2003
December 28, 2021

ECOLAWGY UM

Sebuah organisasi pelajar yang memudahkan para mahasiswa undang-undang untuk meneroka isu undang-undang dan advokasi kerja…
cheey2003
December 28, 2021