Sertai Akademi Impact

Akademi Impact merupakan program inkubator Impact Malaysia untuk belia yang mempunyai idea projek impak sosial dan kolektif belia dalam komuniti. Tahun ini, Impact Malaysia dengan kerjasama YELL memperkenalkan Edisi Jaguh Bumi.

  • 10 idea projek akan dipilih daripada permohonan
  • Kumpulan yang terpilih akan dijemput untuk menyertai dua bengkel Akademi Impact di Lembah Klang pada 30 Nov – 4 Dis 2022 dan 14 – 18 Dis 2022.
  • Selepas bengkel, setiap kumpulan akan diberikan dana awal sehingga RM 5,000 untuk melaksanakan projek perintis mereka selama 3 bulan (Disember 2022 – Mac 2023).

Apa yang dijangkakan dari Akademi Impact 

Ketahui bagaimana Akademi Impact boleh menyokong pembangunan peribadi anda melalui pengurusan projek, membina keyakinan diri dalam menguji idea anda, dan menghubungkan anda dengan rakan sebaya, pengamal dan pakar yang berpengalaman dalam bidang pemeliharaan dan pemuliharaan alam semulajadi.

Dapatkan Dana Awal

Menerima dana awal sehingga RM 5,000 untuk melaksanakan projek perintis anda dalam menangani isu alam sekitar dan berubahan iklim di komuniti setempat.

Projek anda boleh merangkumi, tetapi tidak terhad kepada aktiviti seperti:

  1. Pengumpulan bukti (tinjauan atau pemetaan dasar)
  2. Pertukaran pengetahuan (belajar atau mengajar)
  3. Alat dan bahan (membina sistem, membaiki)
  4. Dokumentasi pengetahuan tradisional dan pengalaman
  5. Komunikasi dan advokasi
  6. Pembangunan produk ataupun perkhidmatan

 

 

 

 

Belajar melalui bimbingan dan eksperimen

Anda akan mendapat akses kepada pakar yang pengalaman dalam melaksanakan projek berkaitan dalam alam semulajadi dan iklim berasaskan komuniti.

Lawatan sambil belajar akan dianjurkan untuk berjumpa dengan pengamal yang pengalaman.

Anda akan dibimbing untuk merekabentuk projek yang menghasilkan perubahan positif dan belajar untuk mengukur impak.

Anda akan menerima maklum balas untuk memperhalusi dan mengembangkan idea anda, termasuk panduan dalam perancangan, pengurusan projek dan kemahiran lain yang berkaitan.

Dalam tempoh pelaksanaan projek, kumpulan terpilih akan mempunyai akses kepada mentor untuk bimbingan berterusan.

Akses kepada rangkaian dan perkongsian

Anda akan bertemu rakan sebaya yang berfikiran sama dan mendapat pengetahuan tentang kesan alam semulajadi dan ancaman berubahan iklim kepada komuniti lain.

Anda akan dapat meluaskan perspektif dan memupuk hubungan yang bermakna bersama rakan sebaya yang lain melalui pembelajaran bersama kumpulan yang lain.

Pada penghujung tempoh pelaksanaan projek, anda akan berpeluang membentangkan hasil projek anda kepada bakal rakan kongsi yang berpotensi.

Anda akan menjadi sebahagian daripada rangkaian inisiatif belia yang berasaskan komuniti yang boleh memberi inspirasi kepada belia yang lain di peringkat tempatan.

 

 

 

Tema Projek untuk Akademi Impact

Kami ingin membina keupayaan dan keyakinan belia untuk proaktif sebagai daya perubahan positif dalam komuniti tempatan mereka melalui pelaksanaan projek yang menangani masalah alam semulajadi dan ancaman iklim.

Projek anda mestilah dalam konteks tema berikut:

Tema 1: Pemuliharaan Biodiversiti dan Pengurusan Sumber Asli

Projek yang anda boleh lakukan adalah mencakupi, tetapi tidak terhad kepada amalan pertanian alternatif, pemulihan hutan, pemuliharaan habitat, dokumentasi pengetahuan tradisional dan hak tanah Orang Asli / Orang Asal.

Tema 2: Pencemaran Alam Sekitar dan Pengurusan Sisa

Khidmat, advokasi dan inovasi untuk mengurus sisa terbuang dan pencemaran alam sekitar di atas tanah, udara dan air.

Ketahui lebih lanjut tentang Pencemaran Alam Sekitar dan Pengurusan Sisa

Tema 3: Mitigasi dan Penyesuaian Iklim

Idea ke arah pengurangan pengeluaran gas rumah hijau, pengurangan risiko dan kesediaan menghadapi bencana, pendidikan iklim, advokasi dan banyak lagi!

Ketahui lebih lanjut tentang Mitigasi dan Penyesuaian Iklim

Kriteria untuk menyertai Akademi Impact

Belia berusia 18 – 30 tahun

Tinggal di Malaysia dalam jangka masa 12 bulan yang akan datang.

 

Saiz pasukan

Sekurang-kurangnya 3 orang dalam satu pasukan

 

Komitmen

Wajib menghadiri kedua-dua bengkel dan komited kepada keperluan usaha dan masa untuk menjadikan idea projek anda suatu realiti!

Mempunyai idea projek

Idea untuk projek anda hendaklah di dalam konteks salah satu daripada 3 tema tersebut, bersifat setempat dan menangani isu yang membimbangkan komuniti anda

Kurang pasti jika anda memenuhi kriteria? Sertailah sesi ‘Ask Me Anything’ bersama kami pada 14 & 21 Oktober 2022.

Daftar untuk menyertai di sini!

Garis masa Akademi Impact

Adakah anda bersemangat dan bercita-cita untuk mencipta projek perubahan alam sekitar yang memberi impak kepada komuniti anda?

Jika anda ada semangat tetapi masih tiada idea, kami masih mahu mendengar suara anda. Daftar sekarang!

Ada Sebarang Soalan? Jangan Risau

Hubungi Mayna Ramesh Patel di mayna@impact.my