Skip to main content

Project Ocean Hope

Sebuah organisasi yang meningkatkan pengetahuan lautan dalam kalangan rakyat Malaysia serta melindungi dan memulihara biodiversiti…
cheey2003
Disember 28, 2021

Pasar Grub

Pasar Grub ialah perusahaan sosial yang menyalurkan lebihan hasil mampu milik kepada komuniti 40% Terbawah…
cheey2003
Disember 28, 2021

Nature Diaries

Platform kewartawanan digital yang memfokus kepada pendidikan dan interaksi besama orang ramai mengenai isu alam…
cheey2003
Disember 28, 2021

Native Discovery

Sebuah perusahaan sosial yang melindungi taraf kehidupan masyarakat Orang Asli dan meraikan pengetahuan tradisional tempatan…
cheey2003
Disember 28, 2021

Kuching Beach Cleaners

Sebuah organisasi yang memperjuangkan pemuliharaan lautan melalui pelbagai aktiviti pembersihan pantai dan acara pendidikan.
cheey2003
Disember 28, 2021

Green Steps Malaysia

Inisiatif berasaskan komuniti yang komited untuk mencapai sisa sifar melalui pemerkasaan organisasi, isi rumah, kedai…
cheey2003
Disember 28, 2021