Skip to main content

Aaliyah Hasna berpegang teguh akan kepercayaan bahawa NGO dan kumpulan belia perlu memainkan peranan sebagai pemacu perubahan alam sekitar berbanding syarikat yang sering memberikan gambaran palsu tentang bagaimana krisis iklim harus ditangani. Beliau mempunyai latar belakang yang kukuh dalam hubungan antarabangsa dan sains politik, dan sering memfokuskan kepada cara menangani kemampanan dan perubahan iklim. Oleh itu, beliau telah melakukan kerja yang luas dalam memperjuangkan kerja perlindungan alam sekitar. Beliau sering memainkan peranan untuk berkomunikasi, menyelaras, merancang dan melaksanakan program dan kempen untuk mendekati masyarakat dan menyokong keadilan alam sekitar.