Skip to main content

Celine ialah seorang komunikator strategik yang mempunyai latar belakang dalam biologi pemuliharaan. Sebagai penyelidik dan penyokong pemuliharaan dan perlindungan alam sekitar, Celine percaya bahawa cabaran utama yang perlu diatasi dalam kerja alam sekitar adalah untuk menggabungkan komunikasi saintifik yang berkesan dengan pendekatan advokasi alam sekitar untuk mendorong perubahan minda serta tingkah laku dalam kalangan masyarakat setempat. Beliau percaya bahawa apabila orang ramai benar-benar memahami akibat di sebalik tindakan mereka, dan melihat bukti dengan mata kepala mereka sendiri serta disokong oleh data, lebih banyak mesej persuasif boleh dihantar untuk memberi inspirasi kepada orang lain bagi mengambil tindakan dalam memerangi perubahan iklim.