Skip to main content

Eu Keat ialah pemimpin belia bersemangat yang mengasaskan First Steps for Wildlife (Langkah Pertama untuk Hidupan Liar), yang bertujuan untuk menggalakkan semangat alam sekitar dan kesukarelawanan dalam kalangan komuniti pelajar Malaysia. Eu Keat memulakan perjalanannya dalam kerja alam sekitar dengan melibatkan dirinya dalam semua peluang yang diberikan kepadanya — dari menganjurkan lawatan pemuliharaan, meningkatkan kesedaran tentang kelestarian, dan menubuhkan pengumpulan dana untuk hidupan liar Malaysia. Pendedahan ini membuka matanya terhadap kekurangan sokongan dari pihak kerajaan dan orang ramai yang mengecewakan, yang merupakan cabaran biasa yang dihadapi oleh NGO tempatan dalam kerja alam sekitar. Kini, Eu Keat terdorong untuk merapatkan jurang kesedaran ini dan menyumbang lagi kepada pemuliharaan alam sekitar di negara ini.