Skip to main content

Ruzaini Hanum Binti Abdul Halim

Ruzaini Hanum ialah seorang pengamal kitar semula di Malaysia. Melalui Projek Kita.R, beliau berharap dapat membuat perubahan dan menyumbang kepada kemajuan negara. Beliau berusaha untuk memahami situasi semasa pihak berkepentingan dalam industri kitar semula tempatan, untuk mengenal pasti dan menangani kelemahan melalui kerjasama dan pemerkasaan komuniti. Beliau juga bekerjasama dengan pemain industri bagi mencipta sistem pengumpulan baharu untuk item yang tidak dapat dipulihkan. Baginya, pengetahuan ialah pemerkasaan, dan langkah pertama adalah dengan mendidik pengeluar dan pengguna tentang kandungan produk dan pembungkusan mereka untuk mengetahui cara untuk kitar semula dengan berkesan, sekali gus mengurangkan sisa di negara ini.