Skip to main content

Zhee Qi ialah seorang penyokong belia Malaysia yang mencari suaranya dalam membentuk perbualan penting yang melibatkan komuniti dan belia untuk tindakan alam sekitar. Beliau terlibat secara aktif dalam Delegasi Belia Malaysia, dan telah mengambil bahagian dalam pelbagai peluang untuk berucap yang telah mengajarnya tentang kuasa bertindak dengan tujuan bersama. Zhee Qi percaya bahawa setiap orang mempunyai tanggungjawab untuk mengatasi krisis iklim hari ini. Kini, beliau sedang berusaha untuk memperkasakan belia lain di Malaysia untuk menyertai perjuangan dan membuat perubahan kepada krisis iklim di negara ini.