Saya belum 100% hijau lagi. Adakah saya akan menjadi hipokrit untuk melibatkan diri dalam kerja alam sekitar?

Melakukan perkara yang anda boleh lakukan adalah lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali. Tiada sesiapa pun yang benar-benar mesra alam, termasuklah ahli alam sekitar yang berpengalaman.

Namun, setiap langkah yang anda lakukan dan cabaran yang anda hadapi dalam mengurangkan jejak karbon membolehkan anda membina pemahaman tentang realiti kerja alam sekitar dan masalah yang perlu diselesaikan. Penyertaan dalam program alam sekitar juga dapat membimbing anda tentang cara untuk melakukan lebih banyak lagi, dengan berkesan!

>Next Question: What is Climate Change?