Apakah itu YELL?

YELL stands for Youth Environment Living Labs, a new partnership with young people and organizations for climate and the environment, supported by UNDP Malaysia, Singapore & Brunei Darussalam and UNICEF Malaysia.

Tudung ais mencair. Kenaikan paras laut. Taufan yang membinasakan. Perubahan iklim dan kemerosotan alam sekitar adalah isu besar. Mungkin terlalu besar.

Pada tahun 2020, laporan Perubahan Iklim oleh UNDP dan UNICEF meninjau seramai 1,393 belia Malaysia dan mendapati bahawa mereka tidak bersemangat untuk bertindak terhadap isu iklim dan alam sekitar. Walau bagaimanapun, terdapat kekurangan naratif dan sumber tempatan untuk membantu golongan muda mengambil langkah pertama mereka dalam tindakan alam sekitar.

Walaupun tiada kekurangan liputan berita dan kandungan media sosial mengenai kemusnahan yang menakutkan akibat perubahan iklim, perbincangan ini sering dirangka dari perspektif negara maju, kebanyakkannya dari Barat atau Global Utara, yang jauh dari konteks dan kehidupan seharian kita.

Ramai anak muda tempatan keliru di mana, atau bagaimana, mereka boleh membuat perubahan dalam komuniti mereka sendiri. Perasaan sedar akan sesuatu perlu dilakukan dengan kadar segera tetapi tidak tahu di mana untuk bermula—hampir membuatkan seseorang itu mahu menjerit.

Dan dari situlah program YELL muncul! Idea ini merupakan serampang dua mata—untuk membantu belia tempatan mencari suara mereka dalam tindakan alam sekitar, dan untuk memperkasakan usaha kemampanan sedia ada dalam kalangan golongan muda.

Satu perkataan mendorong YELL: ‘Berhubung’.

Kami berusaha untuk menghubungkan masa lalu, masa kini dan masa depan untuk menyediakan konteks dan rangkaian untuk tindakan.

Pengetahuan tradisional

Berhubung (semula) dengan akar budaya kita dan sejarah penduduk dan tempatnya.

Cerita hari ini

Menerokai perkara di sekeliling kita—usaha, isu dan peluang semasa, dekat dan jauh.

Visi masa depan

Menggunakan imaginasi dan pandangan jauh untuk membentuk masa depan yang inklusif.

YELL bermatlamat untuk melahirkan naratif iklim dalam konteks tempatan dan mengukuhkan gerakan ekosistem alam sekitar, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

  • Mencipta dan mengembangkan sumber untuk memberi inspirasi kepada tindakan yang sejajar dengan realiti tempatan dan pengalaman hidup
  • Mempromosikan tindakan alam sekitar berasaskan tempat, mendokumentasikan usaha dan pembelajaran kelestarian dalam konteks tempatan
  • Membangunkan pandangan inklusif tentang isu alam sekitar tempatan dari pelbagai kumpulan, termasuk pengetahuan peribumi dan tradisi
  • Menghubungkan golongan muda dan membina rangkaian dalam pelbagai laluan alam sekitar

Mari kita YELL untuk masa depan kita!