YELL-ers di sebalik tabir

Pasukan projek

UNDP

Gan Pek Chuan

Herlianna Naning

Wani Nur Imannina

Leo Shu Min

Lee Ka Han

David Tan

Chong Yin Wei

Benjamin Ong (2020-2022)

Cherine Hegazy (2021)

UNICEF

Issmail Nnafie

Nasha Lee

Lim Su-Jin

Jasmin Irisha Jim Ilham

Sufyan Aslam

Lim Kwok Foong

Chloe Ng Qiu Hua

Yohendran Arulthevan

Celine Lim (2021-2022)

Pasukan teknikal (Fasa 1, 2021)

Pengurus projek

Amir Isyam Abdul Rahim

Reka bentuk laman web dan ketua pencipta kandungan

Foong Li Mei

Pereka grafik

Kameelia Noor Haja Mohideen

Penyunting dan penulis

Maisarah Ahmad Kamil

Pembangun laman web

Patrick Tang

Ahli pasukan projek

April Khor

Ahli pasukan projek

Diyana Rahim

Ilustrator komik

Tuan Nini

Pelatih industri

Joanne Yii

Pelatih industri

Ema Azimah Majid